S.C. CITADIN ZALAU S.R.L.

s-a înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 185 / 26.07.2010 conform prevederilor OG 69 / 1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local, aprobată prin Legea 135 / 1994 precum și unele prevederi ale OG 30 / 1997 privind transformarea regiilor autonome în societăți comerciale.

Image placeholder
Image placeholder

S.C. CITADIN ZALAU S.R.L.


Dintre obiectele de activitate amintim:

 • Administarea domeniului public
 • Servicii de salubrizare
 • Administrare sistem de canalizare
 • Serviciul de ecarisaj
 • Serviciul de iluminat public

Date Identificare

DENUMIRE: S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L

FORMA JURIDICA : Societate comercială cu capital integral de stat

NUMAR DE INMATRICULARE LA REGISTRUL COMERTULUI : J31 / 248 / 2010

COD UNIC DE INREGISTRARE : 27243753

SEDIUL SOCIAL : Zalău, Str. Fabricii, nr.28

TELEFON : 0360 086 600, 0260 612 837

FAX : 0360 086 601

MOBIL : 0737 016 612

II.DOMENIU DE ACTIVITATE

1. Obiectul de activitate al societății conform declarării activităților principale îl constituie: construcții de autostrăzi, drumuri, aerodromuri si baze sportive – cod CAEN 4211 conform Certificatului de înregistrare

 –  Activitatea societății se caracterizează prin tipurile de lucrări realizată prin:

 • Activități de reparație / întreținere / modernizări străzi prin executarea lucrărilor de:
  • Lucrări de construcții de drumuri, poduri, pasaje rutiere și aeroporturi;  (CAEN-4211);
  • Lucrări de întreținere a drumurilor în orice anotimp; 
  • Lucrări de construcții și reparații străzi și parcări urbane; 

2. Fabricarea mixturilor asfaltice; fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. (CAEN-2399);

3. Fabricarea elementelor de beton pentru construcții;

 • fabricarea produselor din beton pentru constructii (CAEN-2361);
 • fabricarea betonului (CAEN-2363);
 • fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos (CAEN-2369);

4. Lucrări de deszăpezire și menținere în funcțiune a drumurilor publice pe timp de polei sau înghet;( alte activități de curățenie (îndepărtarea zăpezii de pe drumuri, autostrăzi,  incluzând presărare sare, nisip)

Amintim și alte activități autorizate pentru a fi  desfășurate:

 • depozitări (CAEN-5210);
 • alte activități de servicii n.c.a.(CAEN-9609);
 • întreținerea și repararea autovehiculelor (CAEN-4520);
 • activități specializate de curățenie (CAEN-8122);
 • lucrări de tâmplărie și dulgherie (CAEN-4332);
 • instalarea mașinilor și echipamentelor industriale (CAEN-3320);
 • repararea echipamentelor electrice (CAEN-3314);
 • activități de testări și analize tehnice (CAEN-7210);
 • lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (CAEN-4322);
 • alte lucrări de instalații pentru constructii (CAEN-4329);
 • activități de pompe funebre și similare (CAEN-9603);
 • repararea altor echipamente (CAEN-3319);
 • activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (CAEN-7112);
 • demontarea (dezansamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (CAEN-3831);
 • fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (CAEN-2511);
 • cultivarea altor plante din culturi nepermanente (CAEN-0119).