Servicii

Serviciul de administare a domeniului public si privat al municipiului Zalau

– administrare, intretinere si reparatii strazi;
– administrarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a mobilierului urban, fintinilor arteziene si decorative, statuilor si monumentelor aferente domeniului public si privat al municipiului Zalau, cu exceptia celor aferente parcului Central, parcului Bradet si cimitirelor;
– gestionarea ciinilor fara stapin;
– administrarea, amenajarea si regularizarea cursurilor de apa.

Serviciul de salubrizare- activitatile:

– maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice;
– curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;

Serviciul de ecarisaj- activitatile:

– colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;
– colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;
– cei interesați pot face adopții la sediul unității de pe Strada Fabricii, Nr.28, de la ora 8 la ora 14;

Serviciul de canalizare

– activitatea de evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţii, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnicoedilitară aferentă serviciilor
– activităţilor delegate, în aria administrativ-teritorialăa municipiului Zalau

Serviciul de coșerit

– societatea Citadin Zalău oferă serviciul de coșerit, ce constă în inspectarea și curățarea coșurilor de evacuare a fumului.
– lucrările de coșerit se execută de către personal calificat în domeniu, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-17:00.
– tarifele, fără TVA, pentru acest serviciu sunt următoarele:
– inspecția și curățarea coșului de fum de la instalația de încălzire cu înălțimea coșului
– inspecția și curățarea coșului de fum de la instalația de încălzire cu înălțimea coșului 8m – 13m: 72,40 lei/coș;
– inspecția și curățarea coșului de fum de la instalația de încălzire, cu înălțimea coșului >13m: 78,45 lei/coș.
– conform Ordinului 163/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor, art 85, alin 3 “ verificarea, repararea, izolarea termica și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii ”. “ neexecutarea verificării, reparării și curățării periodice, cel puțin o dată pe an, a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora” se sancționează conform HG, nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor.
– pentru contractarea serviciului de coșerit ne găsiți la sediul din Zalău, str. Simion Barnuțiu, nr. 4 sau la nr. de telefon: 0360/086600.