Servicii

Serviciul de administare a domeniului public si privat al municipiului Zalau

– administrare, intretinere si reparatii strazi;
– administrarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a mobilierului urban, fintinilor arteziene si decorative, statuilor si monumentelor aferente domeniului public si privat al municipiului Zalau, cu exceptia celor aferente parcului Central, parcului Bradet si cimitirelor;
– gestionarea ciinilor fara stapin;
– administrarea, amenajarea si regularizarea cursurilor de apa.

Serviciul de salubrizare- activitatile:

– maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice;
– curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;

Serviciul de ecarisaj- activitatile:

– colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;
– colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;
– cei interesați pot face adopții la sediul unității de pe Strada Fabricii, Nr.28, de la ora 8 la ora 14;

Serviciul de canalizare

– activitatea de evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţii, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnicoedilitară aferentă serviciilor
– activităţilor delegate, în aria administrativ-teritorialăa municipiului Zalau